«Бекітемін»

№ 6 ОМ директоры

_______Унайбеков Р.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім беру ұйымдары оқушыларының Кодексі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2019 жыл

 

1.                Жалпы ереже

 

1.1.    Осы Кодекс Қазақстан Республикасы Конституциясы, Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» заңы, 2011 жылғы 26 желтоқсандағы №518-ІҮ«Неке және отбасы» Заңы, 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345 «Бала құқығы туралы» Заңы, «Бала құқығы туралы Конвенциясына сәйкес жасалды. 

1.2.    Кодекс мақсаты:мектеп қабырғасында қолайлы ортада сапалы білім алуына мүмкіндік беретін оқушылардың бірыңғай ережелері мен міндеттерін енгізу.

Оқушылардың құқығы

 

Оқушылардың құқығы бар:

- сапалы білім алуға;

- өмірі мен денсаулық қауіпсіздігіне;

-оқу сабақтарының арасында демалу үшін үзіліс алуға;

- бақылау жұмыстары мерзімі мен олардың көлемі туралы уақытылы ақпарат алуға;

- білім алуға мұғалім тарапынан қосымша көмек;

өзіндік тілегі бойынша пәнді игеруде қиындық туындаған сәтте, денсаулығына байланысты сабақтарға қатыспаған немесе өздігінен материалды игере алмаған жағдайда;

- білім саласында және мектептегі оқытуда қажетті және қолжетімді ақпараттар алуға;

- мектептің кітапханалық қорын ақысыз пайдалануға; 

- оқу пәндері бойынша тек қана өз білімі мен дағдыларының сәйкестігін бағалауға;

- оқудағығылыми және шығармашылық әрекетіндегі жетістігі үшін марапатталу және сыйақы алуға;

- сыныптың және мектептің қоғамдық өміріне белсенді араласқаны үшін марапатталуға;

- қоғамдық және азаматтық ықылас көрсетуге;

- өзінің абыройын сыйлауға, әр түрлі дене және психикалық зорлық-зомбылық, жеке тұлға ретінде жәбірленудің әр түрлі формаларынан сақтануға;

- өзінің мүмкіндіктері мен қабілеттеріне сәйкес кез келген қоғамдық тапсырмаларды өз ықыласымен таңдауға;

- білім бағдарламасында қарастырылмаған еңбекке өз еркімен тартылуға;

- өз пікірін еркін айтуға;

- мектепті басқаруға қатысуға –мектепті басқару органдарына сайлауға және сайлануға қатысуға;

- мектептің дамуына мүмкіндік беретін шығармашылық идеялар мен креативті ұсыныстар енгізуге.

 

 

Оқушылардың міндеттері

 

Оқушылардың міндетті:

- мектеп Жарғысы, мектептің ішкі тәртібін және осы оқушы Кодексі талаптарын білу және сақтауға;

- Отанға лайықты қызмет етуге өзін-өзі дайындауға;

- Қазақстан Республикасының Елтаңбасы, Туы, Жалауы мен Әнұраны, мектебінің  символикасын білуге және сыйлауға;

- сапалы білім алуға, өзінің білім, білік, дағдыларын кеңейтуге, сабақтарға жүйелі түрде дайындалуға;

- мектептің жұмыс режимін қатаң сақтауға, сабақ кестесіне сай сабақтарға қатысуға, қандай да бір себептер болмаса сабақтан кешікпеуге;

-  мектеп абыройын сақтауға, дәстүрлері мен имиджін қолдауға;

- мұғалім еңбегін бағалауға;

-мектеп қызметкерлері, мұғалімдер мен басқа да оқушылардың абыройы мен ар-намысын сыйлауға;

- өзінің және басқа оқушылардың  денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтауға, мектептің техникалық қауіпсіздігін және мектеп пен жеке гигиеналық талаптарды сақтауға;

- мектеп формасын міндетті түрде киюге;

- өзінің сыртқы келбетін тазалықта және ұқыптылықта ұстауға;

- мектеп ішінде ауыстыратын аяқ киім; дене шынықтыру сабағына спорт киімнің болуы;

- мектеп мүлкіне ұқыпты қарауға, оның сақталуын қадағалауға;

- мектептен тыс жерлерде өзін лайықты ұстауға, айтар сөздерін бақылауға, ұрсу және қоғамға жат лексиканы қолданбауға;

- мұғалімдердің ескертулерін дұрыс қабылдап және сынға оң әрекететуге;

-  оқушы мектепке сабақ басталмай тұрып алдын ала таза, ұқыпты қалыпта келіп, гардеробта сыртқы киімін шешіп, аяқ киімін ауыстырып, болатын сабаққа қатысты құрал-жабдықтарын дайындауға міндетті.

        -сабаққа үш күн қатыспағанда, сынып жетекшісіне емханадан денсаулығына байланысты анықтама немесе ата-анасының (ата-анасының құқығын орындаушы, қамқоршысы және т.б.) өтініші  тапсырылуы қажет;

 

Оқушыларға тыйым салынады: 

 

-себепсіз сабақтан қалуға;

- сабаққа, сыныптан тыс және мектептен тыс шараларға кешігуге; 

- сабақта, мектеп қабырғасында, сабақтан тыс дайындықтарда, шараларда, тәртіп бұзуға;

- білім үдерісіне қатысушыларға, оқушыларға тіл тигізуге, абыройы мен ар-намысына тиюге;

- сабақ барысында мұғалімнің рұқсатынсыз ұялы телефон қолдануға;

       - мектепкежарылыс пен өрт қаупін тудыратын кез келген заттар мен құралдардыәкелуге: жарғыш, өрт тудыратын заттар, қару, уландырғыш және улызаттарды, пиротехникаларды, газдық баллондар, үшкір, кесетін құралдарды, пышақ т.б. нәрселерді әкелуге;
       - шамадан тыс косметика қолдану және мектепте зергерлік бұйымдарды    кию;

-  қандай бір мақсатпен және қандай да бір тәсілмен қару қолдануға (сонымен қатар жарылғыш, өрт тудыратын заттар, алкогольді сусындар, шылымдар, есірткі заттарын) мектеп территориясына алып кіруге;

- мектепте сағыз шайнауға;

- сабақтарда плеерлер мен мобильді байланыс қолдануға;

- қоғамға жат қимылдар мен тіркестерді қолдануға;

- техникалық қауіпсіздік ережелерін бұзуға;

- мектепке алкогольді және есірткі заттарды әкелуге және қолдануға;

- мектеп мүліктерін бүлдіруге және сындыруға, мектеп қызметкерлері мен басқа да оқушылардың жеке мүліктеріне зиян келтіруге;

- қарым-қатынаста болған кикілжіңдерді шешуге, қорқыту мен тартып алу мақсатында қандай да бір әр түрлі формадағы күш  және қысым көрсетуге;

- қоршаған адамдарға қандай да бір қауіп тудыратын әрекет жасауға;

-  білім беру ұйымдарына кремді кондитерлі заттар әкелуге тыйым салынады (16.08.17 жылғы Денсаулық сақтау Министрлігінің №611 бұйрығы).

 

Кодекс ережелерін бұзған жағдайда оқушылардың жауапкершілігі

Барлық оқушылар Кодекс ережелерімен толық танысуы тиіс және барлық нормалар мен ережелерді мүлтіксіз орындауға тиісті. Кодекс ережелерін бұзған оқушылар тәртібі мектеп белсенділері отырысында, педагогикалық консилиумдерде немесе қамқоршылар кеңесінде, қажет болғанда, құқық қорғау органдарында қаралады.

 

 

 


 

 

1.                Общие положения

 

1.1.    Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями Конституции Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»,Законом «О браке и семье» от 26 декабря 2011 года №518-ІҮ, Законом «О правах ребенка» от 8 августа 2002 года         № 345, «Конвенцией о правах ребенка».

1.2.    Цель Кодекса: внедрение единых правил и обязанностей учащихся, способствующих получению качественных знаний в условиях комфортного пребывания в стенах школы.

 

Права учащихся

 

Учащиеся школы имеют право на:

- получение качественного образования;

- охрану жизни и здоровья;

- перерыв для отдыха между учебными занятиями;

- своевременное уведомление о сроках контрольных работ и их объёме;

- дополнительную помощь со стороны учителя в приобретении знаний:                             в случае затруднения в освоении предмета,в случае пропусков занятий по болезни либо в тех случаях, когда не может освоить материал самостоятельно;

- получение необходимой и доступной информации в области образования и обучения в школе;

- бесплатное пользование  библиотечным фондом школы; 

- оценивание по учебным предметам исключительно в соответствии с его знаниями и умениями;

- поощрение и вознаграждение за успехи в учебе научной и творческой деятельности;

- поощрение заактивное участие в общественной жизни класса и школы;

- проявление общественной и гражданской инициативы;

- уважение своего достоинства,защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,

- самостоятельный  выбор любого общественного поручения с учётом собственных возможностей и способностей;

- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой;

- свободное выражение своего мнения;

- участие в управлении школы- участие в выборах и быть избранным в органы школьного самоуправления;

- внесение творческих идей и креативных предложений, способствующих развитию школы.

 

 

 

 

Обязанности учащихся

 

Учащиеся  обязаны:

- знать и соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка школы и настоящего Кодекса учащихся;

- готовить себя к достойному служению Отечеству;  знать и уважать Герб, Флаг и Гимн, символику Республики Казахстан, родной школы;

- добросовестно учиться, работать над расширением своих знаний, умений и навыков, систематически готовиться к занятиям;

- строго соблюдать режим работы школы, посещать уроки в соответствии с расписанием, за исключением уважительных причин; не допускать опозданий на уроки;

-  заботиться очести школы, поддерживать её имидж и традиции;

- ценить труд учителя;

-уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и работников школы;

- проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и безопасности других обучающихся, соблюдать требования техники безопасности, школьной и личной гигиены;

- носить обязательную школьную форму;

- содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности;

- иметь в наличии сменную обувь; для уроков физкультуры - спортивную одежду;

- бережно относиться к школьному имуществу, заботиться о его сохранности;

- достойно вести себя за пределами школы, следить за своей речью, не допускать употребления ненормативной и бранной лексики;

- правильно воспринимать и реагировать на замечания педагогов;

-  вовремя приходить в школу вопрятной одежде, снимать в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, готовить все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку;

- предоставить классному руководителю справку (в случае пропуска занятий до 3 дней) из поликлиники или заявление от родителей (лиц их замещающих (опекун и т.д.).

 

Учащимся запрещается: 

 

-отсутствовать на занятиях без уважительной причины;

- опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия; 

- нарушать дисциплину на уроке, в стенах школы,  во время и вне учебныхзанятий, мероприятий;

- оскорблять других обучающихся и участников образовательного процесса, унижать их честь и достоинство;

- пользоваться мобильными телефонами во время занятий без разрешения учителя;

- приносить в школу, передавать или использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам: взрывчатые, огнеопасные предметы, оружие, отравляющие и токсические вещества, пиротехнику, газовые баллончики, колющие, режущие инструменты, ножи и т.д.;

- применять излишнюю косметику и носить украшения в школе;

- проносить на территорию школы с любой целью и использовать оружие (в том числе взрывчатые, огнеопасные вещества, алкогольные напитки, сигареты, наркотические средства;

- жевать жевательную резинку в школе;

- пользоваться плеерами и средствами мобильной связи на уроках;

- употреблять непристойные выражения и жесты;

- нарушать правила техники безопасности;

- приносить в школу и употреблять алкоголь, наркотические вещества и табак;

- портить и уничтожать школьное имущество, наносить ущерб личной собственности других обучающихся и школьного персонала;

- применять физическую силу и различные формы физического насилия для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия дляокружающих;

-  приносить кондитерские изделия с кремомв организацию образования (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РК № 611 от 16.08.2017).

 

Ответственность учащихся за нарушение положений Кодекса

Все учащиеся должны быть ознакомлены с положениями Кодекса и  обязаны неукоснительно соблюдать  его нормы и требования.Нарушение учащимися положенийКодекса  рассматривается на заседаниях актива школы, педагогического консилиума либопопечительского совета, при необходимости – правоохранительными органами.

 

Согласно утвержденному графику учебного процесса в Казахстане школьная программа рассчитана на 32-34 недели занятий с тремя перерывами в виде каникул, а для дошколят введен дополнительный недельный отдых в самой длинной — третьей — четверти.

Ø осенние с 29 октября по 4 ноября,

Ø зимние — с 31 декабря по 9 января,

Ø весенние — с 21 марта по 2 апреля.

Ø Дополнительные зимние каникулы для дошколят введены с 4 по 10 февраля.

Самые любимые и длинные — летние — каникулы продлятся 99 дней.

4 способа увеличить словарный запас английского языка

Запомнить 20 слов в день – не так уж сложно. А вот запомнить эти же 20 слов и не забыть их на следующий день – намного сложнее. Каким образом можно увеличить словарный запас английского языка?

Способ № 1

Учить слова нужно в контексте. У каждого слова в английском языке может быть около двух десятков самых разных значений, которые нередко никак не соотносятся друг с другом. Именно поэтому, когда вы запоминаете не конкретное значение одного слова, а словосочетание или фразу – вы добавляете это слово в свой активный словарь.

Способ № 2

Читайте. Хотите увеличить словарный запас – это единственный путь. В процессе общения вы можете запомнить несколько новых слов, но качественно расширить словарный запас можно только благодаря регулярному чтению литературы разных жанров. Читайте ежедневно хотя бы по 15 минут – в этом залог успеха. 

Способ № 3

Flashcards – ещё один отличный способ быстро запоминать новые слова. Карточки помогут вам не только повторять те слова, которые учите, но и запоминать их в разном порядке.

Способ № 4 

Запоминайте слова с помощью звуковых ассоциаций. Многие английские слова созвучны со словами родного языка. Например: nation – нация, style – стиль, day – день и другие. Одна из теорий происхождения языка говорит о том, что все языки имеют общий корень. Попытайтесь для себя объяснить, чем похожи слова английского и родного языка, подберите звуковые ассоциации – вам будет намного проще запомнить слова.

Желаем успехов!

 

                                                                                   МО иностранный язык