1 класс

 

Обучение грамоте 1-3 ч.

Бучина Р., Регель Н., Богатырева Е.

2016

Алматыкітап

 

Қазақ тiлi + СD

А.Хазимова, Б.Салыхова, М.Бейсебекова

2016

Алматыкітап

 

Музыка

Садовская И., Уразалиева М., Плешакова

2016

Алматыкітап

 

Художественный труд

Раупова Н.

2016

Атамұра

 

Smiles 1 for Kazakstan

Jenny Doolte-Virginia Evans,Mukhamedjanova N.V.

2016

 ТОО "EDU Stream"

 

Математика  1-2 ч.

Жакупова Г.Ш., Орехова Н.В.,

2016

 НИШ,  Мектеп

 

Естествознание

Кузнецова С.Н.,Сапаков Д.Н.,

2016

НИШ,  Мектеп

 

Познание мира

Байтенова К.К., Жакеева А.А.

2016

НИШ,  Мектеп

 

Самопознание

 

2016

Бөбек

 

2 класс  

 

Познание мира

Турмашева Б., Салиш С., Мирук Т.Н.

2017

Атамұра

 

Художественный труд

Раупова Н.А.

2017

Атамұра

 

Русский язык 1- 4 ч.

Богатырева Е.В., Бучина Р.А.

2017

Алматыкітап

 

Литературное чтение 1-3 ч.

Богатырова Е.В., Бучина Р.А.

2017

Алматыкітап

 

Математика 1-4 ч.

Акпаева А.Б., Лебедева Л.А.

2017

Алматыкітап

 

Естествознание

Болтушенко Н.А., Зворыгина В.Н.

2017

Алматыкітап

 

Музыка

Горчакова Е.Б., Плешакова Т.Б.

2017

Алматыкітап

 

 Қазақ тілі  Балапан 1-2 ч.

 

2017

Көкжиек-Горизонт

 

Самопознание

Бөбек

2017

Бөбек

 

Smiles 2  for Kazakhstan. Pupil's Book + CD

Jenny Dooley, Virgina Evans, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V.

2017

 ТОО  "EDU Stream"

 

3 класс 

 

Русский язык  1- 4 ч. + CD

Богатырева Е.В., Бучина Р.А., Регель Н.

2018

Алматыкiтап  

 

Математика 1- 4 ч. + CD

Акпаева А.Б., Лебедева Л.А.

2018

Алматыкiтап

 

Литературное чтение 1- 4 ч. +CD

Богатырева Е.В., Бучина Р.А., Регель Н.В

2018

 Алматыкiтап

 

Информационно-коммуник. технологии + CD

Қадырқұлов Р. А., Рыскулбекова А.Д.

2018

 Алматыкiтап

 

Естествознание

Кучербаева С.З., Темникова И.С.

2018

 Атамура

 

Познание мира

Турмашева Б., Салиш С., Пугач В.Г.

2018

 Атамура

 

Художественный труд

Раупова Н.А., Тулебиев А., Дашкевич Е.

2018

 Атамура

 

 Казак тiлi. Балапан. 1- 2 ч.

 Ф. Оразбаева, Даулетбекова Р.

2018

Кокжиек Горизонт

 

Музыка

Валиуллина Р.Н., Маханова А. К.,  Белан 

2018

 Атамура

 

Самопознаие

 

2018

  Бөбек

 

Smiles 3 for Kazakhstan.Pupil's Book  + СD

Jenny Dooley- Virginia Evans, Mukhamedjanova N.V

2018

Express Publishing

 

Информационно-коммуникационные технологии

Қадырқұлов Р. А., Рыскулбекова А.Д.

2018

 Алматыкiтап

 

4 класс

 

Математика 1-4 ч.                             

Акпаева А., Лебедева Л.,

2019

Алматыкітап

 

Музыка

Горчакова Е., Плешакова  Т.

2019

Алматыкітап

 

Литературное чтение 1-4  ч.+ CD

Регель Н., Труханова О.

2019

Алматыкітап

 

Русский язык  1-4  ч.

Богатырева Е., Бучина Р.

2019

Алматыкітап

 

Познание мира

Турмашева Б., Салиш С.

2019

Атамұра

 

Художественный труд

Раупова Н.,Тулебиев

2019

Атамұра

 

Естествознание 1- 2  ч.

Т. Андриянова, В. Беркало

2019

НИШ

 

Ииформ-коммуне технол. + CD

Ж.У.Кобдикова, Г.А.Копеева

2019

Арман-ПВ

 

Самопознание

 

2019

Бобек

 

 Smiles 4 for Kazakhstan

Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova

2019

  Express Publishing

 

5 класс

 

Естествознание

Абдиманапов Б.,  Абулгазиев А.

2017

Атамұра

 

История  Казахстана + хрест

Кумеков Б., Жумаганбетов Т.,                

2017

Атамұра

 

Всемирная история

Тулебаев Т.,   Толбаева Л.                 

2017

Атамұра

 

Музыка

Кульманова Ш.,Сулейменова Б.,

2017

Атамұра

 

Қазақ тілі мен әдебиеті   

Бәйшешек Кітап 1, 2

2017

Көкжиек-Горизонт

 

Информатика

Г.А.Копеева, Ү.М.Дильманова

2017

Арман -ПВ

 

Русский язык 1-2 ч.

Сабитова З.

2017

Мектеп

 

Русская литература 1-2 ч.

Локтионова Н.,Забинякова Г.

2017

Мектеп

 

Математика 1-2 ч.

Абылкасымова А., Кучер Т.П,

2017

Мектеп

 

Самопознание.

 

2017

Бөбек

 

Excel 5 for Kazakhstan.    (Grade5)   Student`s book + CD    

Virgina Evans, Jenny Dooley,  Bob Obee, Mukhamedjanova N.V.

2017

ТОО  "EDU Stream"

 

Художественный труд  для девочек +CD                        

Алимсаева Р. Ш., Развенкова И. А., Якупова Н. А., Лосенко О.С., Велькер

2017

Келешек-2030

 

Художественный труд  для мальчиков + CD

Чукалин В. Г., Танбаев Х. К., Развенкова И. А., Лосенко О. С., Велькер Е. Е.

2017

Келешек-2030

 

6 класс

 

Қазақ тілі мен әдебиеті  + СД

Г.Қосымова, А.Сатбекова,  К.Берденова

2018

Мектеп

 

Русский язык  1-2 ч. + CD

Сабитова З., Бейсембаевак А.

2018

Мектеп

 

Русская литература  1-2 ч.

Бодрова Е.,Франк А.,Кравченко О.

2018 

 Алматыкітап

 

Математика 1-2 ч.

Абылкасымова А.Е.,Кучер Т.П.,

2018

Мектеп

 

Информатика + CD 

Г.И.Салгараева,           Б.Б. Илиясова  

2018

Арман-ПВ

 

История средневекового Казахстана

Т.Омарбеков, Г.Хабижанова, Т.Картаева, М.Ногайбаева

2018 

Мектеп

 

Всемирная история (средние века)  + Хрест.

Г.Кокебаева,Р.Мырзабекова,Е.Картабаева

2018

Мектеп

 

Естествознание

Е.Овчур,Т.Белоусова,Н.Паимцева

2018 

Мектеп

 

 Самопознание

Калачева И.,Керимбаева С., Калиева Г.

2018

 БОБЕК

 

Художественный труд для девочек+ CD

Алимсаева.Р.Ш., Развенкова И.А., Лосенко О.С., Велькер Е.Е.

2018

Келешек-2030

 

Художественный труд для мальчиков  + CD

Алимсаева.Р.Ш., Развенкова И.А., Лосенко О.С., Велькер Е.Е.

2018 

Келешек-2030

 

Excel 6 for Kazakhstan  (Grade 6) Student`s book  

Virgina Evans, Jenny Dooley,  Bob Obee, Mukhamedjanova N.V.

2018

Express Publishing

 

7 класс   

 

Қазақ тілі мен әдебиеті

Бәйшешек 1,2

2017

Көкжиек-Горизонт

 

Русский язык

Сабитова З.

2017

Атамұра

 

Русская литература+ хрестомат.

Савельева В., Лукпанова Т.

2017

Атамұра

 

География

Егорина А., Нуркенова С., Шимина Е.

2017

Атамұра

 

Биология

Соловьева А., Алина Ж., Ибраимова Б.

2017

Атамұра

 

Физика

Башарұлы Р.

2017

Атамұра

 

Информатика

Мухамбетжанова С., Тен А., Исабаева Д.

2017

Атамұра

 

История Казахстана

Бакина Н., Жанакова

2017

Атамұра

 

Всемирная история + хрест.

Айтбай Р., Касымова А.

2017

Атамұра

 

Художественный труд для девочек

Б.Дүйсенова, С.Жолдасбекова, Ж.Құлбекова,

2017

НИШ

 

Художественный труд для мальчиков

М. Жақманов,Ж. Құлбекова,О. Пак

2017

НИШ

 

Алгебра

Абылкасымова А., Кучер Т., Корчевский

2017

Мектеп

 

Геометрия

Абылкасымова А., В.Смирнов,  Е. Туяков

2017

Мектеп

 

Химия

Оспанова М., Белоусова Т., Аухадиева К.

2017

Мектеп

 

Самопознание

 

2017

Бөбек

 

Excel 7 for Kazakhstan.(Grade 7) Student`s book

Virgina Evans, Jenny Dooley,  Bob Obee, Mukhamedjanova N.V.

2017

ТОО  "EDU Stream

 

8 класс  

 

Қазақ тілі мен әдебиеті + СД

Г.Қосымова, А.Сатбекова,  Е.Арын

2018 

Мектеп

 

Русский язык   + CD

Сабитова З.,Скляренко К.

2018

Мектеп

 

Русская литература  1- 2 ч.

Шашкина Г. З., Анищенко О.А.

2018

Мектеп

 

Русская литература + хрестомат

Шашкина Г. З., Анищенко О.А.

2018 

Мектеп

 

Алгебра

Абылкасымова А., Кучер Т.П.

2018

Мектеп

 

Геометрия

Смирнов, Туяков Е.А

2018

Мектеп

 

Информатика + CD 

Г.И.Салгараева, А.А.Бекежанова        

2018 

Арман-ПВ

 

География

С.Абилмәжинова,К.Каймулдинова

2018

Мектеп

 

Биология

Соловьева А. , Ибраимова Б.

2018

Атамұра

 

Физика + CD

Н.А.Закирова, Р.Р.Аширов

2018

Арман-ПВ

 

Химия

Оспанова М, Аухадиева К., Белоусова Т.

2018 

Мектеп

 

История Казахстана (XVIII- XIX)

Т.Омарбеков, Г.Хабижанова, Т.Картаева

2018

Мектеп

 

Всемирная история + хрест.

Н.Алдабек, К.Макашева, К.Байзакова

2018

Мектеп

 

Самопознание

 

2018

 Бөбек

 

Художественный труд для девочек+ CD

Алимсаева.Р.Ш., Развенкова И.А., Лосенко О.С., Велькер Е.Е.

2018

Келешек-2030

 

Художественный труд для мальчиков+ CD

Чукалин В., Яковлев Р.,Танбаев Х.,
Ермилова Е., Велькер Е., Лосенко О.

2018 

Келешек-2030

 

Excel 8 for Kazakhstan.(Grade 8) Student`s book

Virgina Evans, Jenny Dooley,  Bob Obee, Mukhamedjanova N.V.

2018

Express Publishing

 

9 класс

 

Русский язык  +  CD

Сабитова З., Бейсембаев А.

2019

Мектеп

 

Русская литература. 1-2 ч. 

Шашкина Г., Анищенко О.

2019

Мектеп

 

Қазақ тілі мен әдебиеті  1-2 ч.

Ф. Оразбаева, Ж. Дәулетбеков                 

2019

Көкжиек-Горизонт

 

Алгебра  1- 2 ч.

Абылкасымова А., Кучер Т.

2019

Мектеп

 

Геометрия

 Смирнов В., Туяков Е.

2019

Мектеп

 

География 1-3 ч.

Каратабанов Р., Саипов А.

2019

Алматыкітап

 

Биология

Асанов Н., Соловьева А.

2019

Атамұра

 

Физика + СД

Закирова Н.,  Аширов Р.

2019

Арман-ПВ

 

Информатика

Мухамбетжанова С., Тен А., Голикова Н.

2019

Атамұра

 

Химия  1- 2 ч.

Оспанова  М.,Аухадиева К.

2019

Мектеп

 

История Казахстана.   8-9.  1ч. (с нач ХХ в. до  1945г.)    2 ч.   (с 1945 года до наших д.)                 

Ускембаев К., Сактаганова З., Зуева Л.

2019

Мектеп

 

Всемирная  история. 8-9    1-2 ч.

Алдабек Н., Аманкулова Б.

2019

Мектеп

 

Основы права

Ибраева А., Гончаров С.

2019

Мектеп

 

Самопознание

Калачева И., Калиева Г.

2019

Бөбек

 

Художественный труд для девочек + СД 

Алимсаева Р., Велькер Е.

2019

Келешек-2030

 

 

 

Художественный труд для мальчиков + СД

Чукалин В.,Тулеуов Н., Танбаев Х.

2019

Келешек-2030

 

Excel 9 for Kazakhstan.  (Grade 9) Student`s book. 

Jenny Dooley, Bob Obee, Mukhamedjanova N.V

2019

  Express Publishing

 

10 класс  ЕМН

 

2019

Қазақ тілі мен әдебиеті  1- 2 ч.

Ф. Оразбаева, Ж. Дәулетбекова, Р. Рахметова

2019

Көкжиек-Горизонт

 

История Казахстана

Джандосова З.

2019

Мектеп

 

Русский язык

Султанова А., Бондаренко М.

2019

Алматыкітап

 

Русская литература + CD

Салханова Ж., Демченко А.

2019

Мектеп

 

Алгебра и начала анализа 1- 2 ч.

Абылкасымова А., Кучер Т.

2019

Мектеп

 

Геометрия

Смирнов В., Туяков Е.

2019

Мектеп

 

География

Каймулдинова К., Абилмажинова С.                                                        

2019

Мектеп

 

Биология  1- 2 ч.

Очкур Е., Курмангалиева Ж., Нуртаева

2019

Мектеп

 

Физика + СD

Закирова Н.,  Аширов Р.

2019

Арман-ПВ

 

Информатика

Д. Исабаева

2019

Атамұра

 

Химия 1- 2 ч.

Оспанова  М., Аухадиева К.

2019

Мектеп

 

Всемирная история 1- 2 ч.

Каирбекова Р., Тимченко С.

2019

Мектеп

 

Основы права

Ибраева А., Есетова С.

2019

Мектеп

 

Самопознание

Калиева Г., Леканова Т.

2019

Бөбек

 

Начальная военная и технологическая подгот. 1-2 ч.

Рыспаев А. Н., Адельбаев Е. Б.

2019

Келешек -2030

 

Графика и проектир. + CD  1-2 ч.

Кульбаева В. Б., Танбаев Х. К.

2019

Келешек -2030

 

Action for Kazakhstan Science Schools  Student`s book

Jenny Dooley, Bob Obee

2019

Express Publishing

 

Основы предпринимательства и бизнеса 1-2 ч.

Дуйсенханов Е., Щеглов С., Ханин Д.

2019

Кокжиек-Горизонт

 

11- класс   ЕМН

 

2019

Қазақ тiлi

С. Дюсебаев, Г. Байтилеуова

2015

Мектеп

 

Қазақ әдебиетi

О. Абдиманұлы, С. Дюсебаев

2015

Мектеп

 

Русский язык

Брулева Ф, Бегалиева С, Булгакова Г.

2015

Мектеп

 

Рус. литература

Бадиков В.

2015

Жазушы

 

English

Аяпова Т., Абильдаева З., Тутбаева Ж.

2015

Мектеп

 

История Казахстана

Турлыгул Т., Жолдасбаев С., Кожакеева

2015

Мектеп

 

Всемирная история

Чупеков А., Кожахмет-улы К.

2015

Мектеп

 

Человек. Общество. Право

Изотов М., Сабит М., Дуланбаева Р.

2015

Мектеп

 

География. Регион. обзор мира

Бейсенова А., Каймулдинова К.

2015

Мектеп

 

Биология

Сатимбеков Р., Алимкулова Р.

2015

Мектеп

 

Химия

Темирбулатова А., Нурахметов Н.,

2015

Мектеп

 

Физика

Туякбаев С., Насохова Ш, Кронгарт Б.

2015

Мектеп

 

Алгебра и начала анализа

Аблкасымова А., Корчевский В.  

2015

Мектеп

 

Геометрия

Гусев В., Кайдасов Ж., Кагазбаева А.

2015

Мектеп

 

Информатика

Вьюшкова А.

2015

Арман-ПВ

 

Самопознание

Калачёва И.В.

2015

Бөбек